ו׳ ניסן תש״פ
7:15
8:47
הדלקת נרות
מוצאי שבת
Mar 31, 2020
צו הגדול • הדף היומי שבת כ״ה • ותן טל ומטר • משיב הרוח • א״א תחנון •
6:11
7:30
7:31
8:21
8:43
פלג המנחה
שקיעת החמה
מעריב המוקדם
צאת הכוכבים
צאת הכוכבים ר"ת
5:40
6:16
6:52
9:25
10:01
11:04
1:11
1:43
8:43
7:15
עלות השחר
משיכיר
הנץ החמה
סזק"ש מג"א
סזק"ש גר"א
סז"ת גר"א
חצות היום
מנחה גדולה
צאת הכוכבים ר"ת
הדלקת נרות
 לז״נ החבר ר' דוד שמעון ז״ל ורעיתו חיה גיטל ע״ה העס ת.נ.צ.ב.ה.
XXXclockID9999