י״ב מרחשון תשפ״א
5:49 הדלקת נרות
7:18 מוצאי שבת
Oct 30, 2020
לך לך • הדף היומי עירובין פ״ב • ותן ברכה • משיב הרוח
--- Shacharis
6:20 AM 1st floor
7:00 AM 2nd floor
7:30 AM 1st floor
8:00 AM 2nd floor
8:30 AM 1st floor
9:00 AM 2nd floor
--- Mincha
1:30 PM 1st floor
2:00 PM 1st floor
3:00 PM 1st floor
--- Mincha/Maariv
5:49 PM 1st floor
--- Shacharis
6:54 AM 2nd floor
7:15 AM 3rd floor
8:30 AM 1st floor
--- Mincha
2:00 PM 1st floor
5:15 PM 1st floor
5:30 PM 1st floor
--- Maariv
7:06 PM 1st floor
5:01 פלג המנחה
6:07 שקיעת החמה
6:08 מעריב המוקדם
6:58 צאת הכוכבים
7:20 צאת הכוכבים ר"ת
6:22 עלות השחר
6:58 משיכיר
7:34 הנץ החמה
9:35 סזק"ש מג"א
10:11 סזק"ש גר"א
11:04 סז"ת גר"א
12:50 חצות היום
1:21 מנחה גדולה
7:20 צאת הכוכבים ר"ת
5:49 הדלקת נרות
 לז״נ החבר ר' דוד שמעון ז״ל ורעיתו חיה גיטל ע״ה העס ת.נ.צ.ב.ה.
XXXclockID9999