י״א טבת תשע״ט
4:28
6:00
הדלקת נרות
מוצאי שבת
 לז״נ החבר ר' דוד שמעון ז״ל ורעיתו חיה גיטל ע״ה העס ת.נ.צ.ב.ה.
Dec 18, 2018
ויחי • הדף היומי חולין כ״ב • ותן טל ומטר • משיב הרוח
---
5:50 AM
6:30 AM
7:05 AM
8:00 AM
8:30 AM
9:00 AM
---
1:00 PM
2:00 PM
3:00 PM
4:10 PM
---
5:10 PM
6:00 PM
7:45 PM
8:30 PM
10:00 PM
10:30 PM
Shacharis
1st floor
2nd floor
1st floor
2nd floor
1st floor
2nd floor
Mincha
1st floor
1st floor
1st floor
1st floor
Maariv
1st floor
1st floor
1st floor
1st floor
1st floor
1st floor
---
6:20 AM
7:00 AM
7:30 AM
8:00 AM
8:30 AM
9:00 AM
---
1:00 PM
2:00 PM
4:00 PM
---
4:30 PM
---
6:00 PM
6:30 PM
7:15 PM
7:45 PM
8:30 PM
9:00 PM
9:30 PM
10:00 PM
10:30 PM
11:00 PM
Shacharis
1st floor
2nd floor
1st floor
2nd floor
1st floor
2nd floor
Mincha
1st floor
1st floor
1st floor
Mincha/Maariv
1st floor
Maariv
1st floor
1st floor
1st floor
1st floor
1st floor
1st floor
1st floor
1st floor
1st floor
1st floor
3:47
4:45
4:46
5:36
5:58
פלג המנחה
שקיעת החמה
מעריב המוקדם
צאת הכוכבים
צאת הכוכבים ר"ת
6:11
6:47
7:23
9:07
9:43
10:29
12:04
12:34
5:58
עלות השחר
משיכיר
הנץ החמה
סזק"ש מג"א
סזק"ש גר"א
סז"ת גר"א
חצות היום
מנחה גדולה
צאת הכוכבים ר"ת
 לז״נ החבר ר' דוד שמעון ז״ל ורעיתו חיה גיטל ע״ה העס ת.נ.צ.ב.ה.
XXXclockID9999