כ״ז טבת תש״פ
4:59
6:31
הדלקת נרות
מוצאי שבת
Jan 24, 2020
וארא • הדף היומי ברכות כ״א • ותן טל ומטר • משיב הרוח
---
6:20 AM
7:00 AM
7:30 AM
8:00 AM
8:30 AM
9:00 AM
---
1:00 PM
2:00 PM
3:00 PM
---
4:59 PM
Shacharis
1st floor
2nd floor
1st floor
2nd floor
1st floor
2nd floor
Mincha
1st floor
1st floor
1st floor
Mincha/Maariv
1st floor
---
6:39 AM
7:15 AM
8:30 AM
---
2:00 PM
4:30 PM
4:45 PM
---
6:19 PM
Shacharis
2nd floor
3rd floor
1st floor
Mincha
1st floor
3rd floor
1st floor
Maariv
1st floor
4:15
5:17
5:18
6:08
6:30
פלג המנחה
שקיעת החמה
מעריב המוקדם
צאת הכוכבים
צאת הכוכבים ר"ת
6:09
6:45
7:21
9:13
9:49
10:39
12:19
12:49
6:30
4:59
עלות השחר
משיכיר
הנץ החמה
סזק"ש מג"א
סזק"ש גר"א
סז"ת גר"א
חצות היום
מנחה גדולה
צאת הכוכבים ר"ת
הדלקת נרות
 לז״נ החבר ר' דוד שמעון ז״ל ורעיתו חיה גיטל ע״ה העס ת.נ.צ.ב.ה.
XXXclockID9999