ד׳ אלול תשע״ח
7:41
9:11
הדלקת נרות
מוצאי שבת
 לז״נ החבר ר' דוד שמעון ז״ל ורעיתו חיה גיטל ע״ה העס ת.נ.צ.ב.ה.
Aug 15, 2018
שופטים • הדף היומי מנחות ה׳ • ותן ברכה • לדוד ה׳ אורי וישעי
Shacharis
1st floor
2nd floor
1st floor
2nd floor
1st floor
2nd floor
Mincha
1st floor
1st floor
1st floor
1st floor
1st floor
1st floor
1st floor
Mincha/Maariv
1st floor
Maariv
1st floor
1st floor
1st floor
1st floor
1st floor
1st floor
---
6:20 AM
7:00 AM
7:30 AM
8:00 AM
8:30 AM
9:00 AM
---
2:00 PM
4:00 PM
5:00 PM
5:30 PM
6:00 PM
6:30 PM
7:15 PM
---
7:45 PM
---
8:30 PM
9:00 PM
9:30 PM
10:00 PM
10:30 PM
11:00 PM
Shacharis
1st floor
2nd floor
1st floor
2nd floor
1st floor
2nd floor
Mincha
1st floor
1st floor
1st floor
1st floor
1st floor
1st floor
1st floor
Mincha/Maariv
1st floor
Maariv
Basement
Basement
Basement
1st floor
1st floor
1st floor
1st floor
---
6:10 AM
6:50 AM
7:20 AM
8:00 AM
8:30 AM
9:00 AM
---
2:00 PM
4:00 PM
5:00 PM
5:30 PM
6:00 PM
6:30 PM
7:15 PM
---
7:45 PM
---
8:30 PM
9:00 PM
9:30 PM
10:00 PM
10:30 PM
11:00 PM
11:30 PM
6:37
8:02
8:03
8:53
9:15
פלג המנחה
שקיעת החמה
מעריב המוקדם
צאת הכוכבים
צאת הכוכבים ר"ת
5:08
5:44
6:20
9:09
9:45
10:53
1:11
1:46
עלות השחר
הנחת תפילין
זריחת החמה
סזק"ש מג"א
סזק"ש גר"א
סז"ת גר"א
חצות היום
מנחה גדולה
 לז״נ החבר ר' דוד שמעון ז״ל ורעיתו חיה גיטל ע״ה העס ת.נ.צ.ב.ה.
XXXclockID9999