י״ד תמוז תשע״ט
8:12
9:42
הדלקת נרות
מוצאי שבת
Jul 17, 2019
בלק • הדף היומי ערכין ל״א • ותן ברכה • פרקי אבות ו׳
---
6:20 AM
7:00 AM
7:30 AM
8:00 AM
8:30 AM
9:00 AM
---
2:00 PM
4:00 PM
5:00 PM
5:30 PM
6:00 PM
6:30 PM
7:15 PM
7:45 PM
---
8:15 PM
---
9:00 PM
9:30 PM
10:00 PM
10:30 PM
11:00 PM
Shacharis
1st floor
2nd floor
1st floor
2nd floor
1st floor
2nd floor
Mincha
1st floor
1st floor
1st floor
1st floor
1st floor
1st floor
1st floor
1st floor
Mincha/Maariv
1st floor
Maariv
1st floor
1st floor
1st floor
1st floor
1st floor
---
6:10 AM
6:50 AM
7:20 AM
8:00 AM
8:30 AM
9:00 AM
---
2:00 PM
4:00 PM
5:00 PM
5:30 PM
6:00 PM
6:30 PM
7:15 PM
7:45 PM
---
8:15 PM
---
9:00 PM
9:30 PM
10:00 PM
10:30 PM
11:00 PM
11:30 PM
Shacharis
1st floor
2nd floor
1st floor
2nd floor
1st floor
2nd floor
Mincha
1st floor
1st floor
1st floor
1st floor
1st floor
1st floor
1st floor
1st floor
Mincha/Maariv
1st floor
Maariv
basement
basement
1st floor
1st floor
1st floor
1st floor
7:00
8:31
8:32
9:22
9:44
פלג המנחה
שקיעת החמה
מעריב המוקדם
צאת הכוכבים
צאת הכוכבים ר"ת
4:42
5:18
5:54
8:57
9:33
10:46
1:13
1:50
9:44
8:12
עלות השחר
משיכיר
הנץ החמה
סזק"ש מג"א
סזק"ש גר"א
סז"ת גר"א
חצות היום
מנחה גדולה
צאת הכוכבים ר"ת
הדלקת נרות
 לז״נ החבר ר' דוד שמעון ז״ל ורעיתו חיה גיטל ע״ה העס ת.נ.צ.ב.ה.
XXXclockID9999