י״ט תמוז תש״פ
9:47 מוצאי שבת
Jul 10, 2020
פינחס • הדף היומי שבת קכ״ז • ותן ברכה
---
6:20 AM
7:00 AM
7:30 AM
7:55 AM
8:00 AM
8:30 AM
9:00 AM
---
2:00 PM
3:00 PM
5:00 PM
6:00 PM
---
6:50 PM
8:16 PM
Shacharis
1st floor
2nd floor
1st floor
3rd floor
2nd floor
1st floor
2nd floor
Mincha
1st floor
1st floor
1st floor
1st floor
Mincha/Maariv
1st floor
1st floor
---
5:09 AM
7:15 AM
8:30 AM
---
2:00 PM
5:00 PM
6:00 PM
8:00 PM
---
9:35 PM
Shacharis
1st floor
3rd floor
1st floor
Mincha
1st floor
1st floor
1st floor
1st floor
Maariv
1st floor
7:02
8:34
9:25
9:47
פלג המנחה
שקיעת החמה
צאת הכוכבים
צאת הכוכבים ר"ת
4:38
5:14
5:50
8:55
9:31
10:44
1:12
1:50
9:47
8:17
עלות השחר
משיכיר
הנץ החמה
סזק"ש מג"א
סזק"ש גר"א
סז"ת גר"א
חצות היום
מנחה גדולה
צאת הכוכבים ר"ת
הדלקת נרות
 לז״נ החבר ר' דוד שמעון ז״ל ורעיתו חיה גיטל ע״ה העס ת.נ.צ.ב.ה.
XXXclockID9999