י״ז מנחם אב תשפ״א
8:02 הדלקת נרות
9:32 מוצאי שבת
Jul 26, 2021
עקב • הדף היומי סוכה י״ט • ותן ברכה
--- Shacharis
6:10 AM 1st floor
6:50 AM 2nd floor
7:20 AM 1st floor
8:00 AM 2nd floor
8:30 AM 1st floor
9:00 AM 3rd floor
--- Mincha
2:00 PM 1st floor
4:00 PM 1st floor
5:00 PM 1st floor
5:30 PM 1st floor
6:00 PM 1st floor
6:30 PM 1st floor
7:00 PM 1st floor
7:30 PM 1st floor
--- Mincha/Maariv
8:05 PM 1st floor
--- Maariv
9:00 PM 1st floor
9:30 PM 1st floor
10:00 PM 1st floor
10:30 PM 1st floor
11:00 PM 1st floor
--- Shacharis
6:20 AM 1st floor
7:00 AM 2nd floor
7:30 AM 1st floor
8:00 AM 2nd floor
8:30 AM 1st floor
9:00 AM 3rd floor
--- Mincha
2:00 PM 1st floor
4:00 PM 1st floor
5:00 PM 1st floor
5:30 PM 1st floor
6:00 PM 1st floor
6:30 PM 1st floor
7:00 PM 1st floor
7:30 PM 1st floor
--- Mincha/Maariv
8:05 PM 1st floor
--- Maariv
9:00 PM 1st floor
9:30 PM 1st floor
10:00 PM 1st floor
10:30 PM 1st floor
11:00 PM 1st floor
6:55 פלג המנחה
8:24 שקיעת החמה
8:25 מעריב המוקדם
9:15 צאת הכוכבים
9:37 צאת הכוכבים ר"ת
4:50 עלות השחר
5:26 משיכיר
6:02 הנץ החמה
9:01 סזק"ש מג"א
9:37 סזק"ש גר"א
10:49 סז"ת גר"א
1:13 חצות היום
1:50 מנחה גדולה
9:37 צאת הכוכבים ר"ת
8:03 הדלקת נרות
 לז״נ החבר ר' דוד שמעון ז״ל ורעיתו חיה גיטל ע״ה העס ת.נ.צ.ב.ה.
XXXclockID9999