י״ג מנחם אב תש״פ
7:53 הדלקת נרות
9:23 מוצאי שבת
Aug 03, 2020
עקב • הדף היומי שבת ק״נ • ותן ברכה
--- Shacharis
6:10 AM 1st floor
6:50 AM 2nd floor
7:20 AM 1st floor
7:55 AM 3rd floor
8:00 AM 2nd floor
8:30 AM 1st floor
9:00 AM 2nd floor
9:05 AM balcony
--- Mincha
2:00 PM 1st floor
4:00 PM 1st floor
5:00 PM 1st floor
6:00 PM 1st floor
6:30 PM 1st floor
7:00 PM 1st floor
7:30 PM 1st floor
--- Mincha/Maariv
7:55 PM 1st floor
--- Maariv
9:00 PM 1st floor
9:30 PM 1st floor
10:00 PM 1st floor
10:30 PM 1st floor
11:00 PM 1st floor
--- Shacharis
6:20 AM 1st floor
7:00 AM 2nd floor
7:30 AM 1st floor
7:55 AM 3rd floor
8:00 AM 2nd floor
8:30 AM 1st floor
9:00 AM 2nd floor
9:05 AM balcony
--- Mincha
2:00 PM 1st floor
4:00 PM 1st floor
5:00 PM 1st floor
6:00 PM 1st floor
6:30 PM 1st floor
7:00 PM 1st floor
7:30 PM 1st floor
--- Mincha/Maariv
7:55 PM 1st floor
--- Maariv
9:00 PM 1st floor
9:30 PM 1st floor
10:00 PM 1st floor
10:30 PM 1st floor
11:00 PM 1st floor
6:48 פלג המנחה
8:16 שקיעת החמה
8:17 מעריב המוקדם
9:07 צאת הכוכבים
9:29 צאת הכוכבים ר"ת
4:57 עלות השחר
5:33 משיכיר
6:09 הנץ החמה
9:05 סזק"ש מג"א
9:40 סזק"ש גר"א
10:51 סז"ת גר"א
1:13 חצות היום
1:49 מנחה גדולה
9:29 צאת הכוכבים ר"ת
7:54 הדלקת נרות
 לז״נ החבר ר' דוד שמעון ז״ל ורעיתו חיה גיטל ע״ה העס ת.נ.צ.ב.ה.
XXXclockID9999