ה׳ כסלו תשפ״ג
4:25 הדלקת נרות
5:56 מוצאי שבת
Nov 29, 2022
ויצא • הדף היומי נדרים ל״ה • ותן ברכה • משיב הרוח
--- Shacharis
6:20 AM 1st floor
7:00 AM 2nd floor
7:30 AM 1st floor
8:00 AM 2nd floor
8:30 AM 1st floor
9:00 AM 2nd floor
--- Mincha
1:00 PM 1st floor
2:00 PM 1st floor
3:00 PM 1st floor
4:00 PM 1st floor
--- Mincha/Maariv
4:30 PM 1st floor
--- Maariv
6:00 PM 1st floor
6:30 PM 1st floor
7:00 PM 1st floor
7:30 PM 1st floor
8:00 PM 1st floor
8:30 PM 1st floor
9:00 PM 1st floor
9:30 PM 1st floor
10:00 PM 1st floor
10:30 PM 1st floor
11:00 PM 1st floor
--- Shacharis
6:20 AM 1st floor
7:00 AM 2nd floor
7:30 AM 1st floor
8:00 AM 2nd floor
8:30 AM 1st floor
9:00 AM 2nd floor
--- Mincha
1:00 PM 1st floor
2:00 PM 1st floor
3:00 PM 1st floor
4:00 PM 1st floor
--- Mincha/Maariv
4:30 PM 1st floor
--- Maariv
6:00 PM 1st floor
6:30 PM 1st floor
7:00 PM 1st floor
7:30 PM 1st floor
8:00 PM 1st floor
8:30 PM 1st floor
9:00 PM 1st floor
9:30 PM 1st floor
10:00 PM 1st floor
10:30 PM 1st floor
11:00 PM 1st floor
3:44 פלג המנחה
4:44 שקיעת החמה
4:45 מעריב המוקדם
5:35 צאת הכוכבים
5:57 צאת הכוכבים ר"ת
5:54 עלות השחר
6:30 משיכיר
7:06 הנץ החמה
8:54 סזק"ש מג"א
9:30 סזק"ש גר"א
10:18 סז"ת גר"א
11:55 חצות היום
12:26 מנחה גדולה
5:57 צאת הכוכבים ר"ת
4:26 הדלקת נרות
 לז״נ החבר ר' דוד שמעון ז״ל ורעיתו חיה גיטל ע״ה העס ת.נ.צ.ב.ה.
XXXclockID9999