ב׳ טבת תשפ״ב
4:25 הדלקת נרות
5:56 מוצאי שבת
Dec 06, 2021
ויגש • זאת חנוכה • הדף היומי תענית כ״ד • ותן טל ומטר • משיב הרוח • על הניסים • א״א תחנון •
--- Shacharis
6:01 AM 1st floor
6:45 AM 2nd floor
7:20 AM 1st floor
8:00 AM 2nd floor
8:30 AM 1st floor
9:00 AM 2nd floor
--- Mincha
1:00 PM 1st floor
2:00 PM 1st floor
3:00 PM 1st floor
4:00 PM 1st floor
--- Mincha/Maariv
4:30 PM 1st floor
--- Maariv
6:00 PM 1st floor
6:30 PM 1st floor
7:00 PM 1st floor
7:30 PM 1st floor
8:00 PM 1st floor
8:30 PM 1st floor
9:00 PM 1st floor
9:30 PM 1st floor
10:00 PM 1st floor
10:30 PM 1st floor
11:00 PM 1st floor
--- Shacharis
6:20 AM 1st floor
7:00 AM 2nd floor
7:30 AM 1st floor
8:00 AM 2nd floor
8:30 AM 1st floor
9:00 AM 2nd floor
--- Mincha
1:00 PM 1st floor
2:00 PM 1st floor
3:00 PM 1st floor
4:00 PM 1st floor
--- Mincha/Maariv
4:30 PM 1st floor
--- Maariv
6:00 PM 1st floor
6:30 PM 1st floor
7:00 PM 1st floor
7:30 PM 1st floor
8:00 PM 1st floor
8:30 PM 1st floor
9:00 PM 1st floor
9:30 PM 1st floor
10:00 PM 1st floor
10:30 PM 1st floor
11:00 PM 1st floor
3:44 פלג המנחה
4:43 שקיעת החמה
4:44 מעריב המוקדם
5:34 צאת הכוכבים
5:56 צאת הכוכבים ר"ת
6:01 עלות השחר
6:37 משיכיר
7:13 הנץ החמה
8:59 סזק"ש מג"א
9:35 סזק"ש גר"א
10:22 סז"ת גר"א
11:58 חצות היום
12:28 מנחה גדולה
5:56 צאת הכוכבים ר"ת
4:25 הדלקת נרות
 לז״נ החבר ר' דוד שמעון ז״ל ורעיתו חיה גיטל ע״ה העס ת.נ.צ.ב.ה.
XXXclockID9999