כ״ה אייר תשפ״ב
8:06 הדלקת נרות
9:37 מוצאי שבת
May 26, 2022
בחוקותי • הדף היומי יבמות פ׳ • ותן ברכה
--- Shacharis
6:10 AM 1st floor
6:50 AM 2nd floor
7:20 AM 1st floor
8:00 AM 2nd floor
8:30 AM 1st floor
9:00 AM 2nd floor
--- Mincha
2:00 PM 1st floor
4:00 PM 1st floor
5:00 PM 1st floor
5:30 PM 1st floor
6:00 PM 1st floor
6:30 PM 1st floor
7:00 PM 1st floor
7:30 PM 1st floor
--- Mincha/Maariv
8:05 PM 1st floor
--- Maariv
9:00 PM basement
9:30 PM basement
10:00 PM 1st floor
10:30 PM 1st floor
11:00 PM 1st floor
--- Shacharis
6:20 AM 1st floor
7:00 AM 1st floor
7:30 AM 2nd floor
8:00 AM 3rd floor
8:30 AM 1st floor
9:00 AM 2nd floor
--- Mincha
2:00 PM 1st floor
3:00 PM 1st floor
5:00 PM 1st floor
6:00 PM 1st floor
--- Mincha/Maariv
7:10 PM 1st floor
8:06 PM See note
6:52 פלג המנחה
8:23 שקיעת החמה
8:24 מעריב המוקדם
9:14 צאת הכוכבים
9:36 צאת הכוכבים ר"ת
4:33 עלות השחר
5:09 משיכיר
5:45 הנץ החמה
8:48 סזק"ש מג"א
9:24 סזק"ש גר"א
10:37 סז"ת גר"א
1:04 חצות היום
1:41 מנחה גדולה
9:36 צאת הכוכבים ר"ת
8:06 הדלקת נרות
 לז״נ החבר ר' דוד שמעון ז״ל ורעיתו חיה גיטל ע״ה העס ת.נ.צ.ב.ה.
XXXclockID9999